Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Robotyka w ZSM5

Jeden nauczyciel i dwóch uczniów naszej szkoły brało udział w warsztatach z zakresu przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach, realizowanych w ramach grantu przyznanego na ten cel przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Warsztaty obejmowały:

- projektowanie i budowa autonomicznego robota, który przemieszcza się i mierzy przebytą odległość, szybkość, potrafi pokonywać wzniesienia.

- projektowanie i budowa inteligentnego i autonomicznego robota, który reaguje na sygnały
z otoczenia.

- programowanie kontrolera EV3 do wykorzystania czujników: koloru, wychylenia, dotyku i ultradźwiękowego w celu detekcji danych zewnętrznych.

- zapoznanie z przykładowymi konstrukcjami, na których można oprzeć inspirację w tworzeniu własnych robotów.

- wykorzystanie gotowej instrukcji, aby dowiedzieć się, jak mają ze sobą funkcjonować mechanizmy. Użycie kilku różnych pomysłów, aby zbudować bardziej złożonego robota.