Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej"

W dniu 12.12.2017 r. przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaśle,  Pani Urszula Zagórska, delegowana przez Podkarpackiego Kurotora Oświaty, jako jeden z siedmiu przedstawicieli województwa podkarpackiego, brała udział w konferencji na temat: "Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej".  Miała ono miejsce w Senacie RP w Warszawie. Jej organizatorem była Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. Honorowy Patronat nad konferencją objął Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP.  Celem konferencji było teoretyczne i praktyczne wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako "Roku dla Niepodległej".

W trakcie jej trwania wykłady wygłosili m.in.: Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu RP, Kazimierz Wiatr - Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP,  Maciej Kopeć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr Irena Koszyk - Naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu oraz Krystyna Chałas - Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.