Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Boże Narodzenie w świetlicy

Konkurs Bożonarodzeniowy


Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie 2007" na kartkę i stroik świąteczny zorganizowany w dniach 11 - 18 XII 2007 r. przez świetlicę szkolną i pedagoga szkolnego dla uczniów naszej szkoły został rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych: kl. 0-I; kl. II-III i kl. IV-VI. Komisja oceniała pomysłowość, technikę i estetykę prac, którym przyświecał główny cel - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej oraz promocji artystycznej twórczości dziecięcej.

Oto wyniki konkursu:


Wyróżnienia - Kategoria: kartka:
Klasy 0 - I
Kamil Piskorz - 0b
Karolina Łysik - 0b
Jakub Dutka - 0b
Natalia Nowak - Ib
Karolina Augustyn - Ib
Mateusz Madejski - Ib
Klaudia Stanula - Ib
Klasy II - III
Monika Kłosowska - IIa
Katarzyna Szot - IIa
Przemysław Pachana - IIa
Adrianna Weber - IIIa
Przemysław Hajduk - IIIa
Karolina Juszczyk - IIIb
Kacper Dykas - IIIb
Klasy IV - VI
Katarzyna Kmiecik - VIb
Gimnazjum
Kamila Korczykowska - Ib


Wyróżnienia - Kategoria: stroik
Anna Pec - Ia
Bartłomiej Zabawa - Ib
Katarzyna Machowska - Ib
Adriana Nowakowska - IIa
Angelika Czajka - Ia
Michał Kwilosz - IIa
Joanna Stopa - IIa
Joanna Machowska - Vb

 

Dyplomy za udział w konkursie
Mirosław Nawracaj - 0a
Angelika Paszyńska - 0a
Kamil Nowak - 0b
Amelia Kwaśniewska - 0b
Karolina Cholewiak - Ib
Gabriela Kozicka - Ib
Weronika Kwilosz - Ib
Katarzyna Machowska - Ib
Karolina Rochecka - Ib
Aleksandra Stanula - Ib
Adam Szczybalski - Ib
Angelika Czajka - IIa
Aneta Olbrot - IIa
Magdalena Spólnik - IIa
Dominik Rochecki - IIa
Gabriela Walczyk - IIIa
Monika Machowicz - IIIa
Joanna Mosoń - IIIb
Grzegorz Paryś - IVa
Piotr Jurusik - IVa
Izabela Wanat - IVa
Agnieszka Paryś - VIa
Wszyscy biorący udział w konkursie, zostali nagrodzeni na uroczystym przedświątecznym apelu.

 

Spotkanie wigilijne w świetlicy
W kalendarzu imprez i uroczystości nie mogło zabraknąć wigilii w naszej świetlicy, wszak to rodzinne święto pełne ciepła i radosnego oczekiwania, a nasza szkoła to druga rodzina. Chęć do kultywowania tradycji, zwyczajów, obyczajów bożonarodzeniowych oraz współuczestnictwa i przeżywania, wyraziła się u uczniów w przygotowaniu zaproszeń, dekoracji świątecznej, pracach porządkowych. Sekcja kulinarna pomagała w pieczeniu ciasta piernikowego, gotowaniu żurku z grzybami.
W dniu 19 grudnia spotkanie opłatkowe dla uczestników zajęć świetlicowych, członków Samorządu Uczniowskiego i ich opiekunów rozpoczęło się prezentacją krótkich jasełek pt. „Hej kolęda, kolęda". Na opłatek zaproszono dyrektorów obu szkół oraz ks. Pawła. Czytanie fragmentów z Pisma Świętego i wspólna modlitwa poprzedziła dzielenie się opłatkiem oraz składanie życzeń świąteczno-noworocznych. Wszystkim udzielił się niecodzienny nastrój, a wspólne kolędowanie i rozmowy umiliły czas spędzony w gronie koleżanek, kolegów. Spotkanie opiekunów i zaproszonych gości z podopiecznymi to dowód, że interesujemy się sobą nawzajem i tworzymy wspólnotę, która wybacza urazy powstałe przez cały rok.