Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Lata 2008 - ... - Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

Gimnazjum nr 5 w Jaśle zostało utworzone 1.09 .2007 roku uchwałą Rady Miasta Jasła. Dyrektorem gimnazjum został Konrad Cetnar. Nawiązało współpracę z College Charles de Gaulle z La Coquille we Francji, którego uczniowie odwiedzili szkołę w kwietniu 2008 roku. Od 1 września 2008 roku Gimnazjum nr 5 wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 działa pod szyldem Zespołu Miejskiego nr 5 w Jaśle.

Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle istnieje od 1 września 2008 roku. W skład zespołu wchodzą dwa oddziały przedszkolne, Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Gimnazjum nr 5 (utworzone 1 września 2007 roku). Dyrektorem zespołu od 1 września 2008 roku jest mgr Konrad Cetnar, a zastępcą mgr Bożena Majnik.
Placówka posiada dużą i małą salę gimnastyczną, dwie pracownie informatyczne, świetlicę, bibliotekę z centrum multimedialnym i oddział przedszkolny z którego korzystają dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Każda z sal lekcyjnych od 2009 roku wyposażona jest w zamontowany na stałe projektor multimedialny i duży ekran projekcyjny (3x2m), a także posiada dostęp do internetu. W szkole dobrze działają liczne koła zainteresowań z wszystkich przedmiotów oraz organizacje: 5 Drużyna Harcerska, Gromada Zuchowa „Leśne Ludki", PCK, SKS, Caritas. Placówka kultywuje tradycje Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaśle, a jej uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.