Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
z Oddziałami Gimnazjalnymi

Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle od 01.07.2014

mgr Iwona Kmiecik
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle od 01.09.2008 do 31.08.2013

p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle od 01.09.2013 do 30.06.2014

mgr Konrad Cetnar

 

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle od 01.09.2008 do 31.08.2013

mgr Bożena Majnik