Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Szkolny Program Profilaktyki

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle realizuje zlecone zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Naszej szkole powierzono prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

Realizowane zadania:

- zadanie "Program profilaktyczny",

- zadanie "Wypoczynek zimowy", "Wypoczynek letni". 

 

Zadania są realizowane przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym.

Artykuły