Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Wyżywienie

Uprzejmie informujemy, że w sali nr 10, w godzinach 11:20-11:40 są wydawane  obiady, sporządzane przez uprawnioną do tego firmę wybraną w drodze zapytania ofertowego.

 

Od września 2018 r. dostawcą obiadów jest BAR CATERING "SHAKE" ZPU "JUREX" Grażyna Leśniak. Koszt posiłku jednodaniowego wynosi 5 zł.  Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

 

Mając na uwadze dbałość o prawidłowe żywienie dzieci i jego znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży podczas pobytu w szkole, zachęcamy do skorzystania z możliwości zapewnienia swojemu dziecku ciepłego posiłku.

 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia istnieje możliwość otrzymywania obiadów bezpłatnych. Ośrodki Pomocy Społecznej finansują posiłki uczniom z rodzin o dochodzie nie przekraczającym kwoty 771 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski o taką pomoc należy składać w ośrodkach wg miejsca zamieszkania.

 

Wpłaty za posiłki dokonywane są  na konto bankowe nr: 05 1600 1462 1840 3642 7000 0002 prowadzone w BGŻ BNP PARIBAS dla Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58, 38-200 Jasło.


Artykuły