Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni

ks. Janas Rafał - religia (od 03.09.2018)

mgr Błasik Elżbieta  - język polski
mgr Bora Jolanta  - edukacja wczesnoszkolna
mgr Cetnar Konrad - język polski, bibliotekarz
mgr Chłopek Patrycja - chemia, biologia, przyroda, edb

mgr Dubiel Renata  - pedagog
mgr Marek Barbara - język niemiecki
mgr Jaśko Grażyna  - kształcenie zintegrowane

mgr Kmiecik Iwona - kształcenie zintegrowane, logopeda
mgr inż. Lubojemska Alina  - matematyka,
mgr Łach Katarzyna  - nauczyciel wspomagający
mgr Mastaj Robert  - wychowanie fizyczne
dr Mikołajczyk Jolanta  - informatyka, plastyka, technika,  chemia, biologia
mgr Pec Bożena  - nauczyciel  przedszkola
mgr inż. Piękoś Jerzy  - fizyka
mgr inż. Piękoś Krystyna  - religia, wychowanie do życia w rodzinie, matematyka
mgr Skuba Ryszard  - wychowanie fizyczne
mgr Stęgowska Renata - muzyka, zajęcia artystyczne
mgr Szymańska Jolanta  - edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Urban Magdalena  - język angielski
mgr Wietecha Małgorzata  - język angielski

mgr Majnik Bożena - nauczyciel przedszkola

mgr Zagórska Urszula  - geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekarz