Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Logopeda

Dzieci z wadami wymowy korzystają na terenie szkoły z terapii logopedycznej, a jednocześnie uzyskują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce oraz zapobieganiu zaburzeniom procesów psychicznych, emocjonalnych i społecznych. Wady wymowy utrudniają pełnienie roli ucznia i funkcjonowanie w zespole klasowym oraz nie "leczone" pogłębiają się z wiekiem. Znaczenia terapii dla rozwoju dziecka i jego kariery szkolnej przecenić się nie da.

 

Zajęcia odbywają się w odpowiednio przystosowanym gabinecie logopedycznym, wyposażonym w różnorodne narzędzia i pomoce (w tym komputerowe), dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci.