Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle” w latach 2011-2013

Kapitał ludzki                                                           Logo uni

Wykaz zajęć zrealizowanych przez Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle”

Program współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący zajęcia

Liczba uczniów ogółem

W tym:

kobiet

mężczyzn

Rok szkolny 2011/2012

1.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze

mgr Bożena Majnik

14

6

8

2.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

mgr Robert Mastaj

32

14

18

3.

Zajęcia artystyczno-plastyczne

mgr Grażyna Jaśko

10

6

4

4.

Zajęcia artystyczno-teatralne

mgr Jolanta Bora

9

6

3

5.

Zajęcia logopedyczne

mgr Agnieszka Rydarowicz-Szpak

20

10

10

Rok szkolny 2012/2013 - kontynuacja

1.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze

mgr Bożena Majnik

14

6

8

2.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

mgr Robert Mastaj

32

14

18

3.

Zajęcia artystyczno-plastyczne

mgr Grażyna Jaśko

10

6

4

4.

Zajęcia artystyczno-teatralne

mgr Jolanta Bora

9

6

3

Rok szkolny 2012/2013 - dodatkowe

1.

Zajęcia artystyczno-plastyczne

mgr Bożena Pec

8

4

4

2.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze

mgr Bożena Majnik

8

4

4

3.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

mgr Robert Mastaj

8

4

4

4.

Zajęcia logopedyczne

mgr Jolanta Szymańska

4

2

2

5.

Zajęcia artystyczno-plastyczne

mgr Jolanta Roś

8

4

4

 Wartość pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach realizacji programu wyniosła 11. 552,39 zł.