Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
z Oddziałami Gimnazjalnymi

Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Rekrutacja do przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

 

ogłasza

 

ZAPISY DZIECI DO  PRZEDSZKOLA 

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  

Terminy rekrutacji do przedszkola

 

-do 21 marca 2017 –

złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

 

-od 29 marca 2017 r. – do 14 kwietnia 2017 r.-

- składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,

 

-od 19 kwietnia do 8 maja 2017 r. –

prace komisji rekrutacyjnych,

 

-9 maja 2017 r. –

podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,

 

-10 i 11 maja 2017 r. 

ustalenie przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych do przedszkola

 

-12 maja 2017 r. 

podanie przez komisję rekrutacyjną list przyjętych do przedszkola

 

-od 15 maja do 5 czerwca 2017 r. 

 

Procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

 

-od 15 maja do 6 czerwca 2017 r. 

 

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza terenem miasta Jasła w razie dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami oraz w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc.