Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Powstanie szkoły w Sobniowie

Powstanie szkoły w Sobniowie


Początki Szkoły Podstawowej Nr 8 przypadają na rok 1874, kiedy to powstała Szkoła Ludowa w Sobniowie. Początkowo była ona drewniana i liczyła jedną salę lekcyjną oraz dwa pokoje i kuchnię dla nauczycieli. Kronika szkolna opisuje, że zanim powstała szkoła we wsi Sobniów: "gromada Sobniów odkupiła parcelę od T. Jüngsla, na wzniesieniu zwanym Pachnówką za cenę 300 zł i wybudowała na niej szkołę". Nie była to jednak pierwsza szkoła ludowa w powiecie jasielskim, gdyż w początkowym okresie "ery konstytucyjnej" (1791 r.) w powiecie znajdowało się 29 szkół początkowych, zaś pierwsza wzmianka o szkole w Jaśle w okresie porozbiorowym odnosi się do roku 1788, liczyła ona jednego nauczyciela. Później przemianowana została na Szkołę Główną. Po 1800 r zaczęły powstawać szkoły trywialne w Kołaczycach, Żmigrodzie, Osieku, Bieździedzy, Błażkowej, Brzyskach, Cieszynie, Dębowcu, Frysztaku, Gogołowie, Łęczkach, Lubli, Ołpinach, Osobnicy, Pstrągowie, Święcanach, Szerzynach, Tarnowcu, Warzycach i Załężu. W 1869r. zostały przemianowane na szkoły ludowe. Odstraszały one jednak rodziców koniecznością świadczeń, a dzieci metodami nauczania i stosowanymi karami. W początkach XX w zaczęto dbać o budownictwo szkolne. Powstało wiele typowych dla tego okresu budynków szkolnych; jedno-, dwu- i trzyklasowych, mieszczących przy tym na ogół mieszkania nauczycielskie, złożone z pokoju i kuchni lub dwupokojowe.
Taką była szkoła w Sobniowie. Jej pierwszym nauczycielem był przez 20 lat Władysław Erban. Po nim, przez następne 30 lat szkołę prowadził Jan Wawryka, który w 1908 roku przekształcił szkołę na dwuklasową, a w 1911r. przyjął do pomocy nauczycielkę Stefanię Romańską.

powrót