Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Okres międzywojenny

Okres międzywojenny

II wojna światowa zniszczyła szkołę sobniowską, ale tuż po wojnie została szybko odnowiona. Mieszkanie nauczycielskie przerobiono na drugą klasę, a pomieszczenia dla kierownika szkoły zupełnie zlikwidowano. Zgodnie z poglądami konserwatystów galicyjskich, na wsi miały powstawać szkoły jedno- i dwuklasowe, tylko w wyjątkowych sytuacjach trzy i czteroklasowe. Narzucali oni szkole wiejskiej charakter rolniczy i obniżali poziom nauczania. Dziecko chłopskie musiało pozostać w zawodzie swoich rodziców, a nie podejmować nauki na wyższych szczeblach nauczania. Dlatego dopiero w 1926r. (za kierownika Józefa Młodeckiego), przeobrażono szkołę sobniowską na trzyklasową i przyjęto do pracy trzeciego nauczyciela - Adelę Piętniewicz. W 1937r. szkoła otrzymała czwartą klasę i czwarty etat nauczyciela, który przysługiwał Helenie Matysikowej. Do szkoły ludowej dzieci chętnie uczęszczały. Kierownik począł starać się o piąty etat nauczycielski, ale udało mu się go uzyskać dopiero w 1942r. Objęła go Helena Mroczkowska. Tuż przed wojną szkoła posiadała bibliotekę dla nauczycieli (liczącą 50 dzieł) oraz dla uczniów (300 książek) i wiele obrazów jako pomocy naukowych. Wszystkie sale były wyłożona drewnianymi podłogami.

powrót