Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Okres okupacji

Okres okupacji

 

Podczas okupacji niemieckiej w szkole sobniowskiej coraz trudniej było prowadzić naukę. Budynek szkoły zajmowany był przez Niemców początkowo na krótkie okresy, w których nie odbywały się zajęcia dydaktyczne. W czerwcu 1943r. szkoła została zajęta przez wojska niemieckie na koszary. Wtedy ówczesny kierownik Józef Młodecki, przy pomocy rodziców uczniów wynajął dwie izby na sale lekcyjne u pani Marii Inglot i jedną izbę mieszkalną u braci Staniszewskich. Mając do dyspozycji trzy pomieszczenia można było już prowadzić zajęcia szkolne. Nauka w nich odbywała się w różnych porach dnia ze względu na bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności uczących. Do nauczycieli pracujących wtedy z narażeniem życia, należeli: kierownik szkoły Józef Młodecki, Helena Matysik, Adela Piętniewicz, Maria Rompfel oraz p.Romańska. W tych prymitywnych salach lekcyjnych była tylko tablica szkolna i kreda, a dla uczniów stoły i ława. Wyposażenie dzieci ograniczało się zasadniczo do zeszytów i ołówków do nauki pisania. Młodzież klas starszych korzystała z miesięcznika „Ster", który zawierał dopuszczony przez okupanta materiał do ograniczonej do minimum nauki języka polskiego. Nauczanie historii oraz geografii było przez niemieckie władze oświatowe surowo zakazane. Uczący wiedzieli o grożących niebezpieczeństwach i karach jakie groziły za łamanie nakazów niemieckich. Do odważnych nauczycieli należała Helena Matysik, która świadomie łamała nakazy niemieckie i uczyła zakazanych przedmiotów. Materiały do nauczania ukrywała w różnych miejscach sali lekcyjnej, lub nosiła przy sobie. Zdarzało się kilka razy, że Niemcy znaleźli zakazane materiały świadczące, że p. Matysikowa uczyła zakazanych przedmiotów. Na szczęście większej kary poza ostrzeżeniem nigdy nie otrzymała. W okresie okupacji nauczanie religii było prowadzone przez ks. Adama Ablewicza raz w tygodniu. Ksiądz ten przygotowywał również dzieci do I Komunii Świętej.

 

powrót