Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Lata 1950-1960, powstanie budynku murowanego

Dzieje szkoły w latach 1950-1960,
powstanie budynku murowanego

 

Z dniem 1 marca 1950 r. życie szkoły rozpoczęło się pod kierownictwem Apolonii Lisowskiej. Józef Młodecki - długoletni kierownik, człowiek, który wniósł wiele pracy w życie szkoły sobniowskiej, po dłuższej chorobie zmarł. Z jego śmiercią zakończył się etap powojennej odbudowy szkoły. Od dnia 1 września, 1950 r. w nauce zaczęły brać udział dzieci z Państwowego Domu Dziecka z Wolicy. Z tego względu do pracy przyjęto nową nauczycielkę Janinę Olbrychtowicz. W tym okresie szkoła organizuje coraz więcej imprez środowiskowych, zabaw, występów i wystaw książek przy pomocy Biblioteki Miejskiej. W tym czasie warunki lokalowe w szkole stawały się coraz gorsze. Budynek wymagał kapitalnego remontu - przeciekał dach, wypróchniały belki w ścianie zachodniej. Kronika szkoły tak ujęła ówczesne warunki lokalowe: „stale łatany dach, a po każdym deszczu kałuże wody stoją w salach na podłodze. Z tego powodu w 1955 r. władze szkolne wraz z mieszkańcami Sobniowa poczęły starania kupna działki pod budowę nowej szkoły. Zorganizowano Komitet Odbudowy Szkoły z przewodniczącym Stanisławem Koziołem, zastępcą Władysławem Nowosielskim i skarbnikiem Janem Włodyką. Dnia 31 sierpnia 1945 r. Władysław Kopeć w imieniu Ministerstwa Rolnictwa przekazał szkole działkę budowlaną pochodzącą z włości niejakiego Rubla. Na pokrycie kosztów dokumentacji Komitet Budowy Szkoły zorganizował zabawę dochodową, a uczniowie przygotowali program artystyczny i loterię książkową. W końcu lutego 1956r. komisja złożona z inżynierów Państwowego Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, wraz z kierownikiem Andrzejem Myśliwcem rozpoczęła budowę. W 1956 r. wybudowano pierwsze piętro. Mimo niskich temperatur prace w miesiącu listopadzie trwały nadal, pokryto budynek dachem, a w styczniu przeprowadzono instalację elektryczną. Największe kłopoty budowniczym sprawiała woda, która zalała piwnicę. Teren szkolny wymagał niwelacji, dlatego też w lipcu 1957r. zorganizowano na ten cel festyn i zabawę w Domu Ludowym, W końcu września 1957r. prace przy szkole zakończono i 30 września odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku „szkoły pałacu" zorganizowane przez Komitet Budowy Szkoły, Grono Nauczycielskie i Komitet Rodzicielski. W uroczystościach tych wzięli udział: Kierownik Wydziału Oświaty i Szkolny Inspektor Nadzoru. Do nowej szkoły wprowadzono się 7 października, mimo że jej obejście wymagało jeszcze uporządkowania. W kwietniu dzięki pomocy młodzieży, rodziców i nauczycieli, uporządkowano teren szkolny, obsadzono go drzewkami owocowymi i kwietnikami. Podczas wakacji przygotowano boisko do gier i zabaw, a wiosną 1959 r. po otrzymaniu subwencji z Kuratorium Okręgu szkolnego w Rzeszowie, wykonano boisko sportowe, bieżnię, skocznię i równoważnię do ćwiczeń, a także ułożono chodnik. Dzięki pomocy finansowej mieszkańców Łask, Wolicy i Sobniowa, a także Gminnej Rady Narodowej we wrześniu 1959r. wykonano ogrodzenie szkoły. Stary budynek szkolny wydzierżawiono na potrzeby Prezydium i mieszkanie dla nauczycieli. Pieniądze z czynszów miały być przeznaczone na remont budynku. Działki i ogród były wykorzystane przez kierownika. Barak szkolny, znajdujący się przy starym budynku przeznaczono do rozbiórki . Zmienił się też skład Grona Nauczycielskiego. W roku szkolnym 1955/56 na miejsce Heleny Piętniewicz i Heleny Wojnarowicz przyszedł Zbigniew Kiziński i Stanisława Witkowska, która objęła godziny przewodnika Organizacji Harcerskiej.

 

powrót