Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Lata 1980-2000

Szkoła w latach 1980-2000

 

Lata 80-te rozpoczęły się w Polsce od fali strajków w fabrykach, kopalniach, warsztatach pracy, które zakończyły się zgoda państwa na zorganizowanie nowych, niezależnych związków zawodowych pod nazwą „Solidarność", a także wprowadzenie podwyżek płac. W szkole Podstawowej Nr 8 organizacją nowego związku zajęła się Zofia Zborowska. Jednak nie wszyscy nauczyciele przystąpili do niego, a w gronie pedagogicznym doszło nawet do nieporozumień. Dlatego praca w roku szkolnym 1980/81 była nerwowa i pełna niepokoju. W szkole zorganizowano również odział przedszkolny i ognisko. Z tego powodu w 1984 r. dokonano rozbudowy budynku o pawilon dla przedszkola, który zakończono dopiero w lutym 1988 roku. Od 1989 r. szkoła mogła korzystać z nowego boiska w miejscu starej szkoły.
W czerwcu 1993r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, którym został Józef Jagielski nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, a wcześniej Zespołu Szkół Zawodowych w Jaśle. Wicedyrektorem szkoły został Konrad Cetnar, od września 1983 roku nauczyciel języka polskiego w szkole. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego, Rada Miejska Jasła uchwałą z dnia 28 maja 1998r. przywróciła szkole imię ks. Stanisława Konarskiego. W dniu 26 czerwca 1999r. odbyły się główne uroczystości związane z Jubileuszem 125 - lecia istnienia szkoły. Podczas tych uroczystości szkoła otrzymała sztandar, a przy wejściu do budynku szkolnego wmurowano pamiątkową tablicę poświęconą patronowi szkoły.

 

 

 

Tablica poświęcona Ks. Stanisławowi Konarskiemu wmurowana na froncie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jaśle.

 

 

 

Wykonawcą sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 8 jest siostra Wanda ze Zgromadzenia Sióstr Serafinek w Bieździadce. Znaczna część środków na ufundowanie sztandaru pochodziła z cegiełek rozprowadzanych przez Radę Rodziców wśród mieszkańców Sobniowa, Łask i Wolicy. Na awersie sztandaru na trzech bokach widnieje napis oznaczający jego właściciela: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Ks. Stanisława Konarskiego. Na dole zaś umieszczono rok założenia szkoły i rok ufundowania szkole sztandaru. Tło awersu jest w kolorze białym i seledynowym. Rewers natomiast jest w kolorze biało - czerwonym. Tutaj znajduje się godło państwowe w otoczeniu liści laurowych. Orła wyhaftowano w kolorze srebrnym. Na obrzeżach rewersu umieszczono napis przesłanie dla uczniów sobniowskiej szkoły: „Wiara i rozum drogą do Boga"