Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Lata 1960-1980

Funkcjonowanie szkoły w latach 1960 - 1980

 

Rok szkolny 1960/61 rozpoczął się pod hasłem „Polska krajem ludzi kształcących się". W związku z nim w kraju przedłużono okres obowiązku szkolnego do 16 roku życia i zaczęto organizować kursy edukacyjne dla tych, którzy nie ukończyli siódmej klasy. W odpowiedzi na to hasło zorganizowano kurs wieczorowy na który zapisało się 6 sześć osób, a zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu. Z okazji obchodów „Tysiąclecia Państwa Polskiego", młodzież zorganizowała Szkolne Koło Społecznego Funduszu Budowy Szkół, które zbierało 1000 gr. od ucznia oraz makulaturę. Szkoła zaczęła dbać nie tylko o rozwój naukowy, ale również intelektualny i kulturalny młodzieży, czego dowodem był zorganizowany w roku szkolnym 1961/62 konkurs czytelniczy o tematyce „Walka o wyzwolenie narodowe i społeczne", a w Dniach Oświaty, Książki i Prasy urządzono wystawę prac konkursowych i w formie inscenizacji przedstawiono 1000 lat istnienia Państwa Polskiego. 12 października 1963 r. szkoła obchodziła dwudziestą rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego. W tym dniu odbył się apel i spotkanie z oficerem wojska polskiego, a młodzież uporządkowała grób poległych podczas II Wojny Światowej (w Łaskach). Niezwykle uroczysty przebieg miała Sztafeta Tysiąclecia, przeprowadzona 16 kwietnia 1966r. Brała w niej udział młodzież szkolna, mieszkańcy okolicznych wsi, nauczyciele oraz harcerze, którzy pobrali do urny ziemię z grobu nieznanego żołnierza i przekazali ją sztafecie motocyklowej.

Lata 70-te rozpoczęły również okres remontów w szkole. Odnowiono ogrodzenie, a w 1975 r. osuszono piwnice. W pracach tych brali udział rodzice i członkowie Komitetu Rodzicielskiego. Od 1975 r. rozpoczął się remont kapitalny budynku, w ramach którego wymieniono dach, wykonano elewacje zewnętrzną tynków, wybudowano szatnie szkolne. Bardzo dużą pomoc w remoncie szkoły ofiarował Naczelnik Miasta Jasła Jan Magnowski. Szkoła Podstawowa Nr 8 w dużym stopniu dbała o wychowanie kulturalne młodzieży, stąd zaczęto organizować dużą ilość wycieczek np. do Zakopanego, Łańcuta, Krakowa, Odrzykonia i zakładów pracy.

Od 1977 r. zaczęły działać różne organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny, Związek Harcerstwa Polskiego, Zuchy, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolna Kasa Oszczędności, szkolne Koło Narodowe, Fundusz Ochrony Zdrowia, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Sportowe, Polski Czerwony Krzyż, a także kółka zainteresowań z różnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz biblioteka szkolna.

 

powrót