Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 15  w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle, zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Atutem naszego przedszkola jest położenie w spokojnej i bezpiecznej okolicy, z wygodnym parkingiem, wśród zieleni. W ogrodzie szkolnym jest nowoczesny plac zabaw. Na dzieci czeka przyjazna atmosfera i opieka wykwalifikowanej kadry, która realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. 

 

W myśl hasła Marii Kownackiej - ,,Żyjmy w zgodzie z naturą’’- staramy się, aby nasze przedszkole było przyjazne dziecku, traktowało dziecko podmiotowo, wspomagało jego rozwój, wyposażało je w wiedzę i umiejętności praktyczne. Przedszkole dba o rozwijanie zainteresowań i talentów, wychowuje dziecko twórcze, umiejące współdziałać w grupie, uczy  tolerancji, szacunku do innych. Zwracamy dużą uwagę na bezpieczeństwo, na promocję zdrowia, kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, ale i wśród rodziców. Od wielu lat bierzemy udział w akcjach ekologicznych. Zajmujemy czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez JDK i MDK.

 

 Chcemy, aby postawy ekologiczne były zaszczepione dzieciom na całe życie – zapewnia pani dyrektor Jolanta Szymańska.

 

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

 Szczegółowe informacjie pod numerem telefonu 13 445 50 10 wewnętrzny 24.Artykuły