Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Pedagog szkolny

Nazywam się Renata Dubiel.

 

Od września 2008 roku pełnię funkcję pedagoga szkolnego. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyłam także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej-oligofrenopedagogika, oraz z terapii pedagogicznej.

Do pedagoga szkolnego można się zwrócić o pomoc, radę i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Pedagog szkolny współpracuje z uczniami, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją oraz osobami i instytucjami pozaszkolnymi, działającymi na rzecz dobra dzieci.

 

Wszystkich serdcznie zapraszam do współpracy.

 

Pedagog szkolny

mgr Renata Dubiel

 

 

Godziny pracy: poniedziałek 7.00 -  12.00

                             środa              7.00 -  10.00

                             czwartek       7.00 -  10.00

                             piątek             7.00 -  13.00