Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Konta bankowe, duplikaty legitymacji

Konta bankowe
 
AKTUALNY WYKAZ NUMERÓW KONT BANKOWYCH
Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58, 38-200 Jasło

BGŻ BNP PARIBAS
 
32 1600 1462 1840 3642 7000 0001 Rachunek bieżący - wydatki budżetowe
05 1600 1462 1840 3642 7000 0002 Rachunek dochodów budżetowych
75 1600 1462 1840 3642 7000 0003 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

WYDAWANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH

W przypadku utraty oryginału legitymacji – osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9,00 zł). Opłatę wnosi się na rachunek dochodów budżetowych.

Nie pobiera się opłaty od duplikatów kart rowerowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. poz. 170, z 2017 r.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)